El Model ACP en contextos d'atenció a la dependència I EdicióTríptic
 

Presentació

Formulari d’inscripció online: inscripció (cliqueu aquí)
Termini d’inscripció: 12 de gener de 2016


El Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) és el mètode que s’està imposant actualment a les residències d’arreu en la relació entre professionals i persones ateses.

Aquest model situa a la persona atesa en el centre del procés assistencial, prenent en consideració la seva capacitat d’autonomia i de presa de decisions. Requereix doncs un canvi cultural dels professionals i de les institucions, i obliga també a adaptar procediments, sistemes i normatives dels propis centres assistencials.

Per poder fer aquest canvi i adaptació es necessita una bona base conceptual, procedimental i actitudinal que permeti l’aplicació efectiva del model en els contextos actuals de residències a Catalunya.

L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) és la patronal que aglutina la gran majoria dels professionals i centres d’aquest sector a Catalunya, és a dir, 432 entitats i 973 serveis, amb més de 36.000 places i prop de 27.000 treballadors directes.

Del contacte directe amb els seus associats, es detecta la inquietud creixent dels professionals i les institucions per adaptar els seus centres i per desenvolupar una actuació adequada i ajustada a aquest model ACP que es va imposant.

 

Direcció

Antoni Salva Casanovas. 
Director. Fundació Salut i Envelliment-UAB. Llicenciat en medicina i cirurgia. Especialista en geriatria.

 

Objectius

L'objectiu del programa és oferir una formació especialitzada i actualitzada que permeti als participants desenvolupar una actuació professional ajustada al model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en contextos de residencies de gent gran i d’atenció a la dependència

 

Metodologia

Accs al Campus Virtual

Modalitat Semipresencial.
Una reunió presencial a l’inici de cada tema (mensual)
Una reunió presencial final per al tancament del curs
Visites a dos centres que apliquen el mètode ACP

 

 

Continguts

Mòdul 1: El Model d’Atenció Centrada en la Persona en contextos d’atenció a la dependencia.

Mòdul 2: Les persones: Els seus drets. Personalització i autonomia.

Mòdul 3: La participació: La persona, la família, la comunitat.

Mòdul 4: Aspectes psicoafectius i relacional.

Mòdul 5: Les intervencions.

Mòdul 6: La cura de la salut.

 

 

Destinataris

Gerocultors, Tècnics i Gestors/Gerents de residencies que vulguin desenvolupar la seva professionalitat en centres que treballin amb models d’Atenció Centrada en la Persona.

 

Durada

Del 15 de gener al 8 de juliol de 2016

 

Calendari

Presencial: 15/01/2015 Inici M1
Online M1: del 18 de gener al 14 de febrer de 2016

Presencial: 12/02/2016 Tancament M1 i Inici M2
Online M2: del 15 de febrer al 13 de març de 2016l

Presencial: 11/03/2016 Tancament M2 i Inici M3
Online M3: del 14 de març al 17 d’abril de 2016

Presencial: 15/04/2016 Tancament M3 i Inici M4
Online M4: del 18 d’abril al 15 de maig de 2016l

Presencial: 13/05/2016 Tancament M4 i Inici M5
Online M5: del 16 de maig al 12 de juny de 2016

Presencial: 10/06/2016 Tancament M5 i Inici M6
Online M6: del 13 de juny al 10 de juliol de 2016

Presencial 08/07/2016 Tancament M6 i del curs.

Horari presencial: de 9 a13’30h. i de 15 a 18h.

 

Lloc

ACRA Associació Catalana de Recursos Assistencials

 

Matrícula

Socis ACRA o becats FSiE: 980 € 
Possibilitat de fraccionament: 
580€ inscripció i 400€ el 30/03/2016 

No socis: 1.180 € 
Possibilitat de fraccionament: 
700€ inscripció i 480€ el 30/03/2016 

En cas que us vulgueu bonificar l’import de la formació contacteu amb ACRA.

 

Crèdits

15 ECTS

 

Contacte

ACRA Associació Catalana de Recursos Assistencials 
Travessera de Gràcia, 40, 08021 Barcelona 
Mariona Homs 
Tel. 93 241 78 40 
mhoms@acra.cat | www.acra.cat 

Fundació Salut i Envelliment 
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona 
Rosa Permanyer 
Tel. 93 433 50 97 
rosa.permanyer@uab.cat | www.fsie.cat