Usos del temps en les persones grans a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha publicat aquest estudi, realitzat per la Fundació Salut i Envelliment, de la mà de la seva investigadora Gabriela Gómez. S'hi analitzen els usos del temps de les persones grans residents a la ciutat de Barcelona, tot aportant una visió àmplia de la vida quotidiana durant la vellesa. Les persones grans i els usos del temps convida a reflexionar sobre les possibilitats i les limitacions de les persones grans a l'hora de decidir com fer servir el seu temps.

L'estudi ha permès fer una introducció a les diferents maneres com les persones grans inverteixen el seu temps de vida: la cura i l'autocura; el temps lliure i l'envelliment actiu; l'enfortiment i/o la creació de relacions socials i la participació comunitària; i la influència de l'entorn de la ciutat en l'ús del temps de la població gran.

Podeu veure el document a la web de l'Ajuntament de Barcelona sobre usos del temps o a la secció de publicacions d'aquesta web.