Creació i adscripció de l’Escola Doctor Robert a la Universitat Autònoma de Barcelona

El proppassat 13 de novembre es constituí el Consell Acadèmic i el Comitè Directiu de la recentment creada Escola Doctor Robert, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir estudis universitaris oficials.

L’Escola deu el seu nom al Doctor Bartomeu Robert i Yarzábal. Inicialment creada per la Fundació Doctor Robert, després del procés de fusió entre aquesta institució, la Fundació Josep Laporte i la Fundació Institut Català de l’Envelliment, l’Escola és gestionada per la Fundació Salut i Envelliment UAB.

El curs acadèmic s’inicià el passat 1 d’octubre amb la posada en marxa del Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades (Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies). Actualment es troben en procés d’aprovació nous estudis universitaris oficials de l’àmbit de les ciències de la salut i del de les polítiques socials.

D'esquerra a dreta: Montserrat Balagueró, Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada; Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment; Vicent Fonollosa, Director del Departament de Medicina de la UAB; Miquel Vilardell, Director de l'Escola Doctor Robert; Manel Armengol, Degà de la Facultat de Medicina de la UAB; Maria Dolors Bernabéu, Directora del Departament d'Infermeria de la UAB; i Maria Nolla, Cap d'Estudis de l'Escola Doctor Robert.