Finalitza la fase de pilotatge del nou model de formació per a pacients de la Fundació Salut i Envelliment

La Fundació Salut i Envelliment (FSiE), a través del projecte de la Universitat dels Pacients, ha finalitzat recentment el pilotatge d'un nou model de formació modular adreçat a pacients crònics. Aquest programa formatiu té com a objectius principals facilitar a persones afectades per malalties cròniques competències clau per a l'autocura, pautes per a la conducció de grups i eines pràctiques per a l'avaluació de la informació sanitària a Internet. Aquest model neix a partir de l'àmplia experiència i expertesa adquirida durant els darrers anys per part del professionals de la FSiE en el disseny, la metodologia i el desenvolupament d'intervencions per a la promoció de l'autocura i la formació de formadors. 

La fase de pilotatge d'aquest nou model s'ha dut a terme conjuntament amb el Programa Pacient Expert Catalunya® a les ciutats de Manresa i Girona. De forma paral·lela, la FSiE continua oferint dins de la seva activitat docent, el programa d'autocura de la Universitat de Stanford "Tomando control de su salud". 

Més informació a l'àrea de pacients i ciutadans d'aquesta web.