La Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular de la Fundació Salut i Envelliment participa al B-Debate sobre "Advanced Cellular Therapies and Regenerative Medicine"

El passat 17 de febrer de 2015 es va dur a terme una jornada de dos dies, emmarcada en els B-Debates organitzats pel Biocat i la Fundació "la Caixa", que duia per títol "Advanced cellular therapies and regenerative medicine: the promise in the 21st century". L'objectiu d'aquestes jornades era construir una visió integral d’aquestes àrees, analitzar els reptes i oportunitats a curt i mig termini i fomentar la discussió sobre les potencialitats i limitacions d’algunes de les teràpies que evolucionen més acceleradament.

La clausura d'aquestes jornades va anar a càrrec de Joan Garcia, director de XCELIA, divisió de teràpies avançades del Banc de Sang i Teixits, i director de la Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular (CMT3) de la Fundació Salut i Envelliment, la missió de la qual és impulsar, contribuir i consolidar la formació, la recerca i la consultoria en l’àrea de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular

Trobareu tota la informació sobre aquestes jornades a la web de B-Debate.