La Fundació participa a la Jornada de Grups de Treball de la CAMFiC

El proppassat dissabte 28 de febrer de 2015 va tenir lloc la Jornada de Grups de Treball de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Aquesta Jornada es centrava en l’interès en la formació continuada a través de les TICs. La Jornada va mostrar bones pràctiques i analitzà l'impacte de les tecnologies i les xarxes socials en l’aprenentatge dels adults.

En la ponència final d'aquesta jornada es va reflexionar sobre el vessant més pedagògic de la formació, amb eines i recursos per adaptar-la a la virtualitat i oferint la possibilitat als assistents de plantejar dubtes i contrastar les seves pròpies idees en el camp de la formació continuada a través de les TIC. En aquesta ponència hi participaren Maria Nolla i Remei Camps, Cap de l'Àrea de Desenvolupament Professional i Responsable de Projectes Formatius de la Fundació Salut i Envelliment respectivament.