La perspectiva de gènere en els projectes de recerca de la Fundació Salut i Envelliment

L'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, dins del projecte europeu EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), va organitzar un taller dirigit a estudiants en grau de doctorat en investigació en gènere. Aquest taller es va dur a terme del 15 al 22 de maig de 2015, i va comptar amb la participació de Laura Coll, responsable de recerca de la Fundació Salut i Enveliment, qui va fer una xerrada sobre la inclusió de la perspectiva de gènere en dos dels projectes de recerca actualment en marxa a la Fundació: el projecte SITLess, enquadrat al projecte europeu Horizon 2020, i el projecte Aequalis, inclòs a dins dels programes de recerca Recercaixa.