Participació de la Fundació a la Jornada sobre Envelliment a la Població Treballadora

El dies 28 i 29 de maig es va dur a terme a Barcelona la Jornada sobre Envelliment a la Població Treballadora, organitzada pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya , el Govern basc i l'Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. Aquesta Jornada es plantejà amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i futura de l’envelliment de la població laboral des d’una visió integral i el més àmplia possible, per tal de contribuir a que les empreses i el conjunt de la societat s’adaptin als nous canvis amb la intenció d’adequar les condicions de treball i gestió de recursos humans per aconseguir una correcta gestió de l’edat i valorin l’opció de polítiques d’envelliment actiu.

La Fundació va ser present a la jornada amb la participació de Laura Coll, Responsable de Recerca, qui va fer una conferència magistral sobre el procés d'envelliment de les persones. L’envelliment progressiu de la població és un fenomen que succeeix de forma molt important en tots els països europeus degut a l’increment de la longevitat de les persones i a la baixa natalitat, fets que han impulsat a la Unió Europea a treballar en l’anàlisi d’aquest fenomen i a impulsar als estats membres a fer-ho.

Podeu consultar el programa de l'acte fent click aquí.