Esmorzars sanitaris: els canvis del sistema de pagament del Pla de Salut de Catalunya plantegen un model més adaptat a les necessitats de la població

La Fundació Salut i Envelliment UAB ha celebrat una nova edició dels Esmorzars Sanitaris 2.0 a Casa Convalescència, que ha comptat com a ponent amb el doctor Francesc Brosa, subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut). El Dr. Brosa ha tractat els reptes dels sistemes de pagament desenvolupats en els eixos estratègics del Pla de Salut actualment vigent: l'atenció integral a la cronicitat, la millora de la resolució i l'adaptació del terciarisme.

En la seva intervenció, el doctor Brosa ha afirmat que "els sistemes de pagament han de donar garanties, però també és necessari que siguin adaptables als nous temps i als models més recents d'atenció". En aquest sentit, ha afirmat que "el pla de salut vol canviar el model basat en resultats i proposar un sistema de pagament variable, basat en la realitat".

Així mateix, el doctor Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment UAB, ha indicat que "el pagament orientat a resultats, les fórmules d'incentius com les palanques per facilitar la seva consecució, la contractació per separat de les intervencions d'alta complexitat i terciarisme, així com l'adequació i adaptació a les particularitats de cada territori, conflueixen per donar resposta als reptes segons el sprincipis del Pla.".

Pot descarregar-se la nota de premsa d'aquesta acte fent click aquí.

Video de la intervenció del Dr. Brosa