Problemes de salut associats a l'envelliment

 • Caigudes: Una de cada 3 persones grans pateix una caiguda cada any. Les caigudes poden tenir greus conseqüències com fractures que poden comportar grans pèrdues d’autonomia funcional. A més, provoquen por a caure de nou, i aquesta pot fer que la persona redueixi la seva mobilitat. Des de l’Institut, duem a terme estudis per detectar la incidència de caigudes, identificar els factors de risc i, sobretot, desenvolupem estratègies que ajudin als professionals a detectar fàcilment els factors de risc i intervenir per tal de reduir-lo.
  Actualment estem participant a la xarxa europea de recerca Profound.

 • Fragilitat i sarcopènia: La fragilitat és un estat de vulnerabilitat de les persones grans que predisposa a caigudes, pèrdua funcional, desenvolupament de dependència, hospitalitzacions, i d’ingrés en una residència. Entre els indicadors de fragilitat trobem com a factors la pèrdua de força muscular,la pèrdua de pes involuntària, un alentiment de la velocitat de la marxa, la fatiga i la inactivitat. La sarcopènia és una pèrdua de la força i de la massa muscular relacionada amb l'edat, i és un dels signes associats a la fragilitat. La nostra recerca en fragilitat es basa en millorar la seva detecció i desenvolupar estratègies eficaces d’intervenció.
  L’Institut forma part del Observatorio de la Sarcopenia de la SEGG.

  Actualment estem treballant en el projecte FRAPEM

 • Deteriorament funcional: el procés d’envelliment va associat a una sèrie de canvis físics que, a partir d’un llindar, comporten dificultats en la vida diària (discapacitat) i poden fer necessària l’ajuda d’altres persones (dependència). La recerca de l’Institut en aquesta línea té com a finalitat aplicar estratègies d’intervenció que frenin o alenteixin el declivi.

 • Malaltia d’Alzheimer i altres demències. La prevalença de la demència es situa al voltant del 10% en les persones de 65 i més anys, sent un 6% malaltia d’Alzheimer. Aquest percentatge augmenta dramàticament amb l’edat, sent el 22% i el 30% en homes i dones de 85 i més anys. Aquesta línea inclou estudis d’avaluació i estimulació de la funció cognitiva. També hem dut a terme estudis que sobre la interrelació entre els trastorns de la marxa i la demència. A més, hem realitzat intervencions basades en l’activitat física a persones amb demència i als seus familiars cuidadors.
  Actualment estem treballant en el projecte Reminiscència i futbol

 • Malnutrició: la malnutrició és una síndrome geriàtrica d’especial rellevància entre les persones grans que viuen soles, que tenen dependència i demència i que estan institucionalitzades.La nostra recerca té com objectius la detecció i intervenció en la malnutrició mitjançant mesures dietètiques, de complements nutricionals i mesures de formació per exemple de cuidadors.

 • Altres síndromes geriàtriques: una gran part de persones grans envelleixen saludablement però una part desenvolupen síndromes geriàtriques. A més de les que ja hem mencionat com a línees de recerca (les caigudes, la malnutrició, la demència...), també duem a terme estudis sobre la incontinència urinària i la multimorbiditat.

Per a més informació podeu consultar la secció de publicacions